AMBIENT
 • Câu hỏi:

  As a millionaire who liked to show off her wealth, Mrs. Smith paid________we asked.

  • A. four times as much as
  • B. four times much than
  • C. four times as many as
  • D. four time much as

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>