AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The author’s purpose in the passage is _______.

  • A. Explain how an author becmes famous.
  • B. Describe the influence of family on a writer.
  • C. Support Bronson Alcott’s educational theories.
  • D. Show the success that can be achieved by an author.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>