AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It can be inferred from the passage that Louisa May Alott used the success of Little Women to ________.

  • A. Buy herself anything she had ever wanted.
  • B. Give her father tangible proof of her love.
  • C. Achieved persnal financial security.
  • D. Detach herself from her family.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>