AMBIENT
 • Choose the most suitable words or phrases to fill in the blanks.

  Câu hỏi:

  The university scientist ___________ did research in the Amazon River basin found many previously unknown species of plans.

  • A. whom
  • B. which
  • C. whose
  • D. who

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>