AMBIENT
 • Câu hỏi:

  After he________his English course, he went to England to continue his study.

  • A. has finish
  • B. had finished
  • C. was finished
  • D. would finish

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>