AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which of the following is NOT implied as something that Louisa did to earn money as a youth?

  • A. She did some sewing.
  • B. She did some sewing.
  • C. She taught.
  • D. She worked in a store.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>