AMBIENT
 • Mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  Many people think Steve stole the money.

  • A. It was not Steve who stole the money.
  • B. The money is thought to be stolen by Steve.
  • C. Many people think the money is stlen by Steve.
  • D. Steve is thought to have stolen the money.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>