AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ví dụ nào sau đây thể hiện mối quan hệ hỗ trợ cùng loài? 

  • A. Các con bồ nông xếp thành hàng để bắt cá
  • B. Các con đực tranh giành con cái trong mùa sinh sản
  • C. Các con hổ tranh giành nhau thức ăn
  • D. Khi thiếu thức ăn, ở một số động vật sử dụng cá thể cùng loài làm thức ăn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>