AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các quần thể có cấu trúc di truyền như sau:

  Quần thể 1: 0,75AA + 0,25 aa = 1.

  Quần thể 2: 1/25AA + 7/25Aa + 17/25 aa = 1.

  Quần thể 3: 0,36AA + 0,48Aa + 0,16 aa = 1.

  Quần thể 4: 100% Aa.

  Quần thể 5: 0,81AA + 0,11Aa + 0,08 aa = 1.

  Trong các quần thể trên, số quần thể không cân bằng di truyền là 

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  sử dụng định luật của Hacđi - Vanbec:

  p2 AA + 2pq Aa +q2 aa

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>