AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chim mỏ đỏ đậu trên lưng và nhặt các loài kí sinh trên mình của linh dương làm thức ăn. Mối quan hệ giữa chim mỏ đỏ và linh dương thuộc mối quan hệ: 

  • A. Hợp tác
  • B. Hội sinh
  • C. Sinh vật ăn sinh vật khác
  • D. Cộng sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>