AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, gen D nằm trên nhiễm sắc thường quy định da đen trội hoàn toàn so với alen d quy định da trắng. Một quần thể người đang cân bằng di truyền có tỉ lệ người da trắng 36%. Tần số alen D và d trong quần thể là 

  • A. D = 0,6; d = 0,4
  • B. D = 0,8; d = 0,2
  • C. D = 0,4; d = 0,6
  • D. D = 0,7; d = 0,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  sử dụng công thức Hacđi - Venbec

  p2 AA + 2pq Aa +q2 aa

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>