AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về ổ sinh thái, kết luận nào sau đây đúng?

  • A. Hai loài có ổ sinh thái khác nhau thì cạnh tranh nhau
  • B. Sự hình thành loài mới gắn liền với sự hình thành ổ sinh thái mới
  • C. Cạnh tranh cùng loài là nguyên nhân chính làm mở rộng ổ sinh thái của mỗi loài
  • D. Cùng một nơi ở luôn chỉ chứa một ổ sinh thái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA