AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn alen a quy định quả vàng. Một vườn cà chua gồm 500 cây có kiểu gen AA, 400 cây có kiểu gen Aa và 100 cây có kiểu gen aa. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Khi cho các cây cà chua giao phấn tự do với nhau, thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là 

  • A. 9% quả đỏ : 91% quả vàng
  • B. 70% quả đỏ : 30% quả vàng
  • C. 30% quả đỏ : 70% quả vàng
  • D. 91% quả đỏ : 9% quả vàng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>