RANDOM
 • Câu hỏi:

  Độ đa dạng của một quần xã được thể hiện: 

  • A. Số lượng cá thể nhiều
  • B. Có nhiều nhóm tuổi khác nhau
  • C. Có nhiều tầng phân bố
  • D. Có thành phần loài phong phú

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>