AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân tố sinh thái nào sau đây được xếp vào nhân tố sinh thái hữu sinh? 

  • A. Nhiệt độ
  • B. Vi sinh vật gây bệnh
  • C. Độ ẩm
  • D. Ánh sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>