AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Cá chép có thể sống được ở 2oC đến 44oC, điểm cực thuận là 28oC. Điểm nhiệt độ gây chết của cá chép

  • A. từ 2oC đến 44oC
  • B. 28o
  • C. từ 28oC đến 44oC.
  • D. dưới 2oC và trên 44oC.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>