AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ thông qua một vòng dây dẫn là  \(\varphi =\frac{2.10^{-2}}{\pi }cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(Wb)\) . Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là:

   

   

  • A. \(e=-2sin(100\pi t+\frac{\pi }{4})(V)\)
  • B. \(e=2sin(100\pi t+\frac{\pi }{4})(V)\)
  • C. \(e=-2sin(100\pi t+\frac{\pi }{2})(V)\)
  • D. \(e=2sin(100\pi t-\frac{\pi }{4})(V)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\varphi =\frac{2.10^{-2}}{\pi }cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(Wb)\)

  Ta có:  

  \(\begin{array}{l} e = \frac{{\Delta \varphi }}{{\Delta t}} = - \varphi '\\ = \frac{{{{2.10}^{ - 2}}}}{\pi }.100\pi .sin(100\pi t + \frac{\pi }{4})(V)\\ \Rightarrow e = 2sin(100\pi t + \frac{\pi }{4})(V) \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>