YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức\(i=2\sqrt{3}cos200\pi t(A)\) là

  • A. 2(A)
  • B. \(\sqrt{3}(A)\)
  • C. \(2\sqrt{3}(A)\)
  • D. \(\sqrt{6}(A)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo đề bài: \(i=2\sqrt{3}cos200\pi t(A)\)

  Ta có: \(I=\frac{I_0}{\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\sqrt{6}(A)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA