AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một khung dây dẫn gồm N = 100 vòng quấn nối tiếp, diện tích mỗi vòng dây là S = 60cm2. Khung dây quay đều với tần số 20 vòng/s, trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 2.10-2T. Trục quay của khung vuông góc với các đường cảm ứng từ .Lập biểu thức của suất điện động cảm ứng tức thời.

  • A. \(e = 1,5\cos \left( {40\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\,(V)\)
  • B. \(e = 1,5\cos \left( {40\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\,(V)\)
  • C. \(e = 1,5\cos \left( {40\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)\,(V)\)
  • D. \(e = 1,5\cos \left( {40\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\,(V)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>