AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S = 50 cm2, có N = 100 vòng dây, quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1 T. Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc vectơ pháp tuyến n của diện tích S của khung dây cùng chiều với vectơ cảm ứng từ B và chiều dương là chiều quay của khung dây. Viết biểu thức xác định từ thông qua khung dây.

  • A. Φ = 0,5cos(50πt)(Wb)
  • B. Φ = 0,05cos(50πt)(Wb)
  • C. Φ = 0,5cos(100πt)(Wb)
  • D. Φ = 0,05cos(100πt)(Wb)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khung dây dẫn quay đều với tốc độ góc :

  ω = 50.2π = 100π rad/s

  Tại thời điểm ban đầu t = 0, vectơ pháp tuyến n của diện tích S của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ B của từ trường.

  Đến thời điểm t, pháp tuyến n của khung dây đã quay được một góc bằng ωt .

  Lúc này từ thông qua khung dây là :

  Φ = NBS cos(ωt)

  Như vậy, từ thông qua khung dây biến thiên điều hoà theo thời gian với tần số góc ω và với giá trị cực đại (biên độ) là Φo = NBS.

  Thay N = 100, B = 0,1 T, S = 50 cm2 = 50. 10-4 m2 và ω = 100π rad/s

  Ta được biểu thức của từ thông qua khung dây là :

  Φ = 0,05cos(100πt)(Wb)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>