AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một khung dây hình chữ nhật có 1500 vòng, diện tích mỗi vòng 100 cm2 , quay đều quanh trục đối xứng với tốc độ góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,4 T. Trục quay vuông góc với các đường sức từ. Chọn gốc thời gian là lúc vector phát tuyến của mặt phẳng khung dây cùng hướng với vector cảm ứng từ. Viết biểu thức suất điện động cảm ứng tức thời trong khung.

  • A. \(\Phi  = 24\pi cos\left( {4\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\,(V)\)
  • B. \(\Phi  = 24\pi cos\left( {4\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\,(V)\)
  • C. \(\Phi  = 24\pi cos\left( {4\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\,(V)\)
  • D. \(\Phi  = 24\pi cos\left( {4\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)\,(V)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>