YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biểu thức cường độ dòng điện là i = 4.cos(100πt - π /4) (A). Tại thời điểm t = 0,04 s cường độ dòng điện có giá trị là 

  • A.  i = 4 A  
  • B.  i = 2 A   
  • C. i = A       
  • D.  i = 2 A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình cường độ dòng điện: i = 4cos(100πt - π/4) .

  Thay t = 0,04s vào ta có:

  i = 4cos(100π.0,04 - π/4) = 4cos(15π/4) = 2√2(A)

  Vậy đáp án là B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 42387

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON