YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S = 100 cm2  gồm 200 vòng dây quay đều với vận tốc 2400vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ \(\underset{B}{\rightarrow}\) vuông góc trục quay của khung và có độ lớn B =  0,005T. Từ thông cực đại gửi qua khung là:

  • A. 24 Wb        
  • B. 2,5 Wb           
  • C. 0,4 Wb    
  • D. 0,01 Wb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\varphi =NBS\)

  =200.0,005.100.\(10^{-4}\) =  0,01 Wb.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3061

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA