ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là: 

   

  • A. \(e=4,8sin\pi (4\pi t+\pi )(V)\)
  • B. \(e=4,8sin(4\pi t+\pi )(V)\)
  • C. \(e=-4,8sin(4\pi t+\pi )(V)\)
  • D. \(e=4,8sin(2\pi t-\pi )(V)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  \varphi  = B.S.cos(\omega t + \pi )\\
   \Rightarrow e =  - N.\varphi '\\
   = N.\omega B.S.cos(\omega t + \pi )\\
   \Rightarrow e = 4,8sin(4\pi t + \pi )(V)
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE