AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/6). Chọn phát biểu sai. 

  • A. Cường độ hiệu dụng bằng 2 (A) .     
  • B. Chu kỳ dòng điện là 0,02 (s).
  • C. Tần số là 100π.    
  • D. Pha ban đầu của dòng điện là π/6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dòng xoay chiều có i = 2√2cos(100πt + π/6),

  Quy về dạng i = Iocos(ωt + φ) ta có:

  Io = 2√2 → I = 2(A)

  ω = 100π (rad/s)

  → f = ω/2n = 50(Hz), T = 1/f = 0,02(s)

  φ = π/6

  Căn cứ vào đó ta thấy đáp án C là đáp án cần chọn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>