YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/6). Chọn phát biểu sai. 

  • A. Cường độ hiệu dụng bằng 2 (A) .     
  • B. Chu kỳ dòng điện là 0,02 (s).
  • C. Tần số là 100π.    
  • D. Pha ban đầu của dòng điện là π/6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dòng xoay chiều có i = 2√2cos(100πt + π/6),

  Quy về dạng i = Iocos(ωt + φ) ta có:

  Io = 2√2 → I = 2(A)

  ω = 100π (rad/s)

  → f = ω/2n = 50(Hz), T = 1/f = 0,02(s)

  φ = π/6

  Căn cứ vào đó ta thấy đáp án C là đáp án cần chọn.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 42385

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON