YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau?

  • A. 154
  • B. 145
  • C. 144
  • D. 155

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi số cần tìm có dạng \(\overline {abcd} \) với \(\left( {a;b;c;d} \right) \in A = \left\{ {0;1;2;3;4;5} \right\}.\)

  Vì  \(\overline {abcd} \) là số lẻ \( \Rightarrow d = \left\{ {1;3;4} \right\} \Rightarrow d:\) có 3 cách chọn.

  Khi đó a có 4 cách chọn (khác 0 và d).

  b có 4 cách chọn.

  c có 3 cách chọn.

  Như vậy, ta có: \(3 \times 4 \times 4 \times 3 = 144\) số.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON