YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (thăm một bạn không quá một ngày)?

  • A. 3991680. 
  • B. 12!.  
  • C. 35831808.
  • D. 7!.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một tuần có bảy ngày và mỗi ngày thăm một bạn.

  • Có 12 cách chọn bạn vào ngày thứ nhất.

  • Có 11 cách chọn bạn vào ngày thứ hai.

  • Có 10 cách chọn bạn vào ngày thứ ba.

  • Có 9 cách chọn bạn vào ngày thứ tư.

  • Có 8 cách chọn bạn vào ngày thứ năm.

  • Có 7 cách chọn bạn vào ngày thứ sáu.

  • Có 6 cách chọn bạn vào ngày thứ bảy.

  Vậy theo qui tắc nhân ta có  \(12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3991680\) cách.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18500

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON