AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 5 đoạn thẳng có  độ  dài  lần lượt  là 2cm, 4cm, 6cm, 8cm và 10cm. Lấy ngẫu nhiên 3 đoạn thẳng trong 5 đoạn thẳng trên, tính xác suất để 3 đoạn thẳng lấy ra lập thành một tam giác.

  • A. \(\frac{3}{{10}}.\)
  • B. \(\frac{9}{{10}}.\)
  • C. \(\frac{7}{{10}}.\)
  • D. \(\frac{4}{5}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Không gian mẫu là số cách lấy 3 đoạn thẳng từ 5 đoạn thẳng.

  Suy ra số phần tử của không gian mẫu là \(\left| \Omega  \right| = C_5^3 = 10.\)

  Gọi A là biến cố '' 3 đoạn thẳng lấy ra lập thành một tam giác''. Để ba đoạn thẳng tạo thành một tam giác chỉ có các trường hợp: (4cm, 6cm, 8cm) hoặc (6cm,8cm,10cm) hoặc (4cm, 8cm, 10cm).

  Suy ra số phần tử của biến cố A là \(\left| {{\Omega _A}} \right| = 3.\)

  Vậy xác suất cần tìm là \(P(A) = \frac{{\left| {{\Omega _A}} \right|}}{{\left| \Omega  \right|}} = \frac{3}{{10}}.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>