YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phát ra 100 vé xổ số đánh số từ 1 đến 100 cho 100 người. Xổ số có 4 giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải tư. Kết quả là việc công bố ai trúng giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư. Hỏi có bao nhiêu kết quả có thể nếu biết rằng người giữ vé số 47 trúng một trong bốn giải?

  • A. 3766437
  • B. 3764637
  • C. 3764367
  • D. 3764376

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu người giữ vé số 47 trúng một trong bốn giải thì:

  • Người giữ vé số 47 có 4 cách chọn giải.

  •  Ba  giải  còn  lại  ứng  với  một  chỉnh  hợp  chấp  3  của  99  phần  tử,  do  đó  ta  có \(A_{99}^3 = 941094\) cách.

  Vậy số kết quả bằng \(4 \times A_{99}^3 = 4 \times 941094 = 3764376\) kết quả.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18506

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA