AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất 2 lần, tính xác suất để biến cố có tích 2 lần số chấm khi gieo xúc xắc là một số chẵn.  

  • A. 0,25
  • B. 0,5
  • C. 0,75
  • D. 0,85

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số phần tử của không gian mẫu là \(\left| \Omega  \right| = 6.6 = 36.\)

  Gọi A là biến cố '' Tích hai lần số chấm khi gieo xúc xắc là một số chẵn'' . Ta xét các trường hợp: 

  TH1. Gieo lần một, số chấm xuất hiện trên mặt là số lẻ thì khi gieo lần hai, số chấm xuất hiện phải là số chẵn. Khi đó có 3.3 9 =  cách gieo. 

  TH2. Gieo lần một, số chấm xuất hiện trên mặt là số chẵn thì có hai trường hợp xảy ra là số chấm xuất hiện trên mặt khi gieo lần hai là số lẻ  hoặc số chẵn. Khi đó có 3.3 3.3 18 + =  cách gieo. 

  Suy ra số kết quả thuận lợi cho biến cố là \(\left| {{\Omega _A}} \right| = 9 + 18 = 27.\)

  Vậy xác suất cần tính là: \(P(A) = \frac{{27}}{{36}} = 2,75.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>