AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trường THPT có 10 lớp 12, mỗi lớp cử 3 học sinh tham gia vẽ tranh cổ động. Các lớp tiến hành bắt tay giao lưu với nhau (các học sinh cùng lớp không bắt tay với nhau). Tính số lần bắt tay của các học sinh với nhau, biết rằng hai học sinh khác nhau ở hai lớp khác nhau chỉ bắt tay đúng 1 lần.

  • A. 405
  • B. 435
  • C. 30
  • D. 45

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mỗi lớp cử ra 3 học sinh nên 10 lớp cử ra 30 học sinh.

  Suy ra số lần bắt tay là \(C_{30}^2\) (bao gồm các học sinh cùng lớp bắt tay với nhau).

  Số lần bắt tay của các học sinh học cùng một lớp là \(10C_3^2.\)

  Vậy số lần bắt tay của các học sinh với nhau là \(C_{30}^2 - 10C_3^2 = 405.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>