AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ 20 người cần chọn ra một đoàn đại biểu gồm 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 1 thư kí và 3 ủy viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đoàn đại biểu?

  • A. 4651200
  • B. 651300.
  • C. 4651400.
  • D. 4651500.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số cách chọn 1 người trong 20 người làm trưởng đoàn là: \(C_{20}^1\) cách.

  Số cách chọn 1 người trong 19 người còn lại làm phó đoàn là: \(C_{19}^1\) cách.

  Số cách chọn 1 người trong 18 người còn lại làm phó đoàn là: \(C_{18}^1\) cách.

  Số cách chọn 3 người trong 17 người còn lại làm phó đoàn là: \(C_{17}^3\) cách.

  Vậy số cách chọn đoàn đại biểu \(C_{20}^1 \times C_{19}^1 \times C_{18}^1 \times C_{17}^3 = 4651200\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>