AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

  • A. 249
  • B. 7440
  • C. 3204
  • D. 2942

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta chia thành các trường hợp sau:

  • TH1: Nếu số 123  đứng đầu thì có \(A_7^4\) số.

  • TH2: Nếu số 321 đứng đầu thì có \(A_7^4\) số.

  •TH3: Nếu số 123;321 không đứng đầu.

  Khi đó có 6 cách chọn số đứng đầu ( khác 0;1;2;3 ), khi đó còn 6 vị trí có 4 cách xếp số 321 hoặc 123, còn lại 3 vị trí có \(A_6^3\) cách chọn các số còn lại. Do đó trường hợp này có \(6.2.4.A_6^3 = 5760.\)

  Suy ra tổng các số thoả mãn yêu cầu là \(2A_7^4 + 5760 = 7440.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>