AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?

  • A. 36
  • B. 24
  • C. 20
  • D. 14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi số cần tìm có dạng \(\overline {abcd} \) với \(\left( {a;b;c;d} \right) \in A = \left\{ {1;5;6;7} \right\}.\)

  Vì số cần tìm có 4 chữ số khác nhau nên:

  + a được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

  + b được chọn từ tập  {A}\{a}  (có 3 phần tử) nên có 3 cách chọn.

  + c được chọn từ tập {A}\{a;b}  (có 2 phần tử) nên có 2 cách chọn.

  + d được chọn từ tập {A}\{a;b;c}  (có 2 phần tử) nên có 1 cách chọn.

  Như vậy, ta có: \(4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24\) số.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>