AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm hệ số của \({x^{12}}\) trong khai triển \({(2x - {x^2})^{10}}.\)

  • A. \(C_{10}^8.\)
  • B. \(C_{10}^2{.2^8}.\)
  • C. \(C_{10}^2.\)
  • D. \( - C_{10}^2{2^8}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo khai triển nhị thứ Niu-tơn ta có:

  \({\left( {2x - {x^2}} \right)^{10}} = \sum\limits_{k = 0}^{10} {C_{10}^k} .{(2x)^{10 - k}}.{( - {x^2})^k} = \sum\limits_{k = 0}^{10} {C_{10}^k} {.2^{10 - k}}.{x^{10 - k + 2k}} = \sum\limits_{k = 0}^{10} {C_{10}^k} {.2^{10 - k}}.{x^{10 + k}}.\)

  Hệ số của \({x^{12}}\) ứng với \(10 + k = 12 \Leftrightarrow k = 2.\)

  Hệ số cần tìm là \(C_{10}^2{2^8}.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>