AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 10 điểm phân biệt \({A_1},{A_2},...,{A_{10}}\) trong đó có 4 điểm \({A_1},{A_2},{A_3},{A_4}\) thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?

  • A. 96
  • B. 60
  • C. 116
  • D. 80

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số cách lấy 3 điểm từ 10 điểm phân biệt là \(C_{10}^3 = 120.\)

  Số cách lấy 3 điểm bất kì trong 4 điểm \({A_1},{A_2},{A_3},{A_4}\) là \(C_4^3 = 4.\)

  Khi lấy 3 điểm bất kì trong 4 điểm \({A_1},{A_2},{A_3},{A_4}\) thì sẽ không tạo thành tam giác.

  Như vậy, số tam giác tạo thành 120-4=116  tam giác.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>