AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong lĩnh vực văn hóa, vai trò của pháp luật được thể hiện như thế nào?

  • A. Tác động tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam.
  • B. Giữ gìn nền văn hóa dân tộc.
  • C. Góp phấn hội nhập với nền văn hóa thế giới.
  • D. Duy trì đời sống văn hóa của mỗi dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>