AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi thực hiện hoạt động kinh doanh, người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

  • A. Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.
  • B. Sản xuất mặt hàng mà Nhà nước yêu cầu.
  • C. Cải tiến kỹ thuật sản xuất.
  • D. Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA