AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Em đồng ý với khẳng định nào dưới đây về quyền tự do kinh doanh của công dân?

  • A. Công dân được kinh doanh bất cứ ngành nghề nào.
  • B. Công dân, không phân biệt độ tuổi, vị trí công tác đều có quyền thành lập doanh nghiệp.
  • C. Mọi công dân, khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyển tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh.
  • D. Công dân được quyền tự do tuyệt đối trong kinh doanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>