AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân còn được gọi là?

  • A. Khuôn khổ pháp luật
  • B. Khuôn khổ pháp lý
  • C. Hành lang pháp luật
  • D. Hành lang pháp lý

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>