AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, pháp luật có vai trò gì?

  • A. Trừng trị nghiêm khắc mọi hành vi xâm hại đến môi trường.
  • B. Ngăn ngừa, hạn chế tác động của con người đến môi trường, nhằm bảo vệ có hiệu quả môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
  • C. Bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
  • D. Bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>