YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây sai?

  • A. Để tăng trưởng kinh tế Nhà nước chỉ cần chủ trương chính sách.
  • B. Pháp luật tạo ra khung pháp lý cần thiết của hoạt động kinh doanh.
  • C. Trong lĩnh vực kinh tế, vai trò pháp luật được thể hiện ở sự tác động của pháp luật đến quá trình tăng trưởng kinh tế.
  • D. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiện nay, Nhà nước ta cần ban hành các luật quan trọng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>