AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pháp luật về phát triển văn hóa gồm nội dung nào dưới đây?

  • A. Phòng, chống tệ nạn xã hội.
  • B. Dân số và giải quyết việc làm.
  • C. Giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.
  • D. Xóa đói, giảm nghèo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA