AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc những nghĩa vụ trong kinh doanh?

  • A. Tuân thủ các quy định trong kinh doanh
  • B. Bảo vệ môi trường
  • C. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
  • D. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>