AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vai trò của Nhà nước đối với vấn để phát triển văn hóa là:

  • A. Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể.
  • B. Khuyến khích tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động văn hóa.
  • C. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm giàu kho tàng văn hóa Việt Nam.
  • D. Tất cả các phương án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>