AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý kiến nào dưới đây là đúng?

  • A. Pháp luật có vai trò làm ổn định nển kinh tế đất nước, mà nền kinh tế đất nước sẽ phát triển bển vững.
  • B. Pháp luật góp phân bảo vệ môi trường, mà môi trường được bảo vệ thì sẽ phát triển bền vững.
  • C. Pháp luật góp phần làm tăng trưởng và phát triển kinh tế, là điều kiện cho phát triển bền vững đất nước.
  • D. Tất cả các đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>