AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vai trò của pháp luật được thể hiện như thế nào trong lĩnh vực xã hội?

  • A. Giải quyết việc làm cho nhân dân.
  • B. Phòng, chống các tệ nạn xã hội.
  • C. Giải quyết việc xóa đói giảm nghèo.
  • D. Góp phần tích cực vào việc đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA