YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(3;0;0), N(0;0;4). Tính độ dài đoạn thẳng MN.

  • A.  MN = 5.
  • B. MN = 10.
  • C. MN = 1.
  • D. MN = 7.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(\overrightarrow {MN} = ( - 3;0;4) \Rightarrow MN = 5.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2679

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF