AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(3;0;0), N(0;0;4). Tính độ dài đoạn thẳng MN.

  • A.  MN = 5
  • B. MN = 10
  • C. MN = 1
  • D. MN = 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(\overrightarrow {MN} = ( - 3;0;4) \Rightarrow MN = 5.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA