YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(3;0;0), N(0;0;4). Tính độ dài đoạn thẳng MN.

  • A.  MN = 5.
  • B. MN = 10.
  • C. MN = 1.
  • D. MN = 7.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(\overrightarrow {MN} = ( - 3;0;4) \Rightarrow MN = 5.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2679

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON