YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ \(\overrightarrow a = ( - 1;1;0)\)\(\overrightarrow b = (1;1;0)\)  và \(\overrightarrow c = (1;1;1)\). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A.  \(\overrightarrow b \bot \overrightarrow c\)
  • B. \(\left| {\overrightarrow c } \right| = \sqrt 3\)
  • C. \(\left| {\overrightarrow a } \right| = \sqrt 2\)
  • D. \(\overrightarrow a \bot \overrightarrow b\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\overrightarrow b .\overrightarrow c = 2 \ne0\) nên \(\overrightarrow b\) và \(\overrightarrow c\) không vuông góc nhau suy ra A là phương án cần tìm.

  Dễ dàng kiểm tra được các phương án còn lại là những khẳng định đúng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2686

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON