YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ \(\overrightarrow a = ( - 1;1;0)\)\(\overrightarrow b = (1;1;0)\)  và \(\overrightarrow c = (1;1;1)\). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A.  \(\overrightarrow b \bot \overrightarrow c\)
  • B. \(\left| {\overrightarrow c } \right| = \sqrt 3\)
  • C. \(\left| {\overrightarrow a } \right| = \sqrt 2\)
  • D. \(\overrightarrow a \bot \overrightarrow b\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\overrightarrow b .\overrightarrow c = 2 \ne0\) nên \(\overrightarrow b\) và \(\overrightarrow c\) không vuông góc nhau suy ra A là phương án cần tìm.

  Dễ dàng kiểm tra được các phương án còn lại là những khẳng định đúng.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2686

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON