YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm \(A\left( {1;1;3} \right);B\left( {2;3;5} \right);C\left( { - 1;2;6} \right)\). Xác định tọa độ điểm M sao cho \(\overrightarrow {MA} + 2\overrightarrow {MB} - 2\overrightarrow {MC} = 0\).

  • A.  \(M\left( {7;3;1} \right)\)
  • B. \(M\left( { - 7; - 3; - 1} \right)\)
  • C.  \(M\left( {7; - 3;1} \right)\)
  • D.  \(M\left( {7; - 3; - 1} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \({x_A} - {x_M} + 2\left( {{x_B} - {x_M}} \right) - 2\left( {{x_C} - {x_M}} \right) = 0\)

  \(\Leftrightarrow {x_M} = {x_A} + 2{x_B} - 2{x_C} = 7\)

  Tương tự thì \({y_M} = {y_A} + 2{y_B} - 2{y_C} = 3\), \({z_M} = 1\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2683

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF